More
Använd sociala medier och gör din restaurang populärare

Använd sociala medier och gör din restaurang populärare

Alla verksamheter, oavsett storlek, kan ha glädje av sociala medier. Om du är närvarande på sociala medier kan din restaurang bli populärare.

Genom Observifys enkla verktyg kan du ”lyssna” på nätet och även kommunicera direkt med dina viktigaste målgrupper. Du kan hitta ambassadörer och se till att de marknadsför just din restaurang och därmed öka din omsättning.

En ”ambassadör” eller en social influencer på nätet har ofta en stor påverkan på de som följer honom eller henne på sociala medier som tillexempel Instagram eller på en blogg. Ofta är det ett stort fokus på vilken räckvidd ett annonsmedium har men numera talar man lika ofta om konvertering. Alltså vilket direkt resultat i ökade affärer en kampanj ger.

Graden av konvertering eller direkt omsättning i nya affärer är ofta hög bland social influencers eller ambassadörer då de har stor trovärdighet hos den (engagerade) publik som följer de på nätet i olika former. Den här typen av content marketing (marknadsföring genom innehåll) växer snabbt.

Numera är det inget ovanligt med content eller native marketing bland stora mediehus. Mediehus som tillexempel Aftonbladet ägnar sig med framgång åt innehållsmarknadsföring som tangerar journalistik.

Det senaste inom native marketing är så kallad naked content, det innebär att man inleder ett formellt samarbete med tillexempel en bloggare men i övrigt står det bloggaren helt fritt att skriva vad hon eller han så önskar. Fördelen med naked content är att bloggen upplevs som ärlig och därmed ökar trovärdigheten, risken med naked content är att det kan slå tillbaka om bloggaren går för långt i något avseende.

Content marketing eller användandet av influencers är möjligt att uppnå till tämligen ringa kostnader. Ett bra verktyg för att hitta dina viktigaste ambassadörer är Observifys plattform som ger dig chansen att i detalj hitta och kommunicera med viktiga aktörer på sociala medier.

Observifys plattform är ett effektivt stöd när du ska lägga upp en strategi för hur du ska marknadsföra just din restaurang på nätet. Med vårt bevakningsverktyg hittar du snabbt de viktigaste aktörerna och du kan kommunicera direkt med dem. Du har även möjlighet att hitta kritiker och kommunicera med dem för att kanske få de att ändra åsikt om det är något med tillexempel servicen eller maten i din restaurang de är missnöjda med.

Med hjälp av Observifys plattform optimerar du dina insatser på ett lätt sätt då vi direkt listar vilken räckvidd de olika aktörerna har. Frekvensen av publiceringar hos en aktör spelar mindre roll jämfört med vilket inflytande de har. De senaste åren har flera inflytelserika matbloggar vuxit fram och med hjälp av Observify hittar du snabbt de bloggare som är viktigaste för din restaurang.

Här är fem tips på hur du kan få fler kunder genom sociala medier:

1. Hitta dina viktigaste ”ambassadörer”

Vare sig du har en liten restaurang eller är ansvarig för en hel kedja av restauranger är det av intresse att veta vilka som säger vad om dig och din butik. Med Observifys plattform får du koll och kan följa publiceringarna i realtid.

2. Rangordna de viktigaste aktörerna på nätet

Observifys plattform rangordnar automatiskt efter vilken räckvidd varje aktör har. På så sätt vet du snabbt var du ska lägga dina resurser för att påverka.

3. Kommunicera med de som skriver om dig

Genom Observifys verktyg kan du kommunicera direkt med de som skriver om din restaurang eller din bransch. Här har du möjlighet till en direkt påverkan som snabbt ger dig affärsnytta och ökade intäkter.

4. Åtgärda när något blir fel

Om någon är missnöjd med din service eller maten är det viktigt att du snabbt får reda på det. Observifys verktyg ger dig ett obegränsat antal nyckelord och avgränsningar och på så sätt kan du snabbt hitta om någon skriver något negativt och inleda en dialog med personen ifråga.

5. Lägg upp en strategi och genomför den

Genom Observifys plattform skapar du dig snabbt en bild av din marknad och dina möjligheter. Genom vårt flöde i realtid och våra statistiska sammanställningar får du ett direkt stöd för att lägga upp strategin för din restaurang i sociala medier.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!