More
Det här vill din VD veta om sociala medier

Det här vill din VD veta om sociala medier

Minst en gång i månaden vill säkert din chef ha en uppdatering kring hur det går för er på sociala medier och med övriga PR-aktiviteter. Har du svårt att få ihop hur aktiviteterna på de sociala medierna ska leda till åtgärder som ger konkret affärsnytta så får du svettiga månadsskiften….

Vi har svaret på vad din VD verkligen vill veta och varför. Alla målen är kvantifierbara och har du bara satt upp rimliga mål samtidigt som du har bra mediebevakningsverktyg för att kunna hantera all information så kommer du greja det här.

Punkterna nedan är inte rangordnade efter hur viktiga de är:

Är det kostnadseffektivt?

Här ska du kunna visa att dina PR-aktiviteter på sociala medier och i andra distributionskanaler bidrar till att företagets affärer ökar i värde. Fokusera inte på antal följare eller ”likes” försök istället hitta tendenser och trender kring hur ert företag, era produkter och tjänster uppfattas. Och glöm inte bort att bevaka konkurrenterna och försök dra direkt affärsnytta av den informationen.

Lyckas vi generera trafik genom våra digitala ansträngningar?

Det gäller att du kan visa att det kommer trafik direkt eller indirekt tack vare aktiviteterna på sociala medier. Den trafik som kommer direkt via dina egna kanaler leder oftare till affärer eftersom de som kommer den vägen ofta har tagit ett eget initiativ för att komma till just er.

Kritiker

Du lyfter säkert fram alla ambassadörer och influencers som talar väl om er på nätet och det gör du rätt i men glöm inte att tvärtom också gäller. Lyft fram kritikerna, om det inte är uppenbara nättroll, så kan ni ha stor nytta av de som kritiserar er – deras synpunkter kan leda till konkreta förbättringar i ert utbud. Ställ samman kritiken och försök förvandla den till en konkret åtgärdsplan.

Verklig räckvidd

När du redovisar räckvidd, skilj då på hur många som nåddes av till exempel ett inlägg (general reach) och hur många som faktiskt förstärkte budskapet genom att tillexempel vidarebefordra det eller kommentera det (actual reach). Genom att analysera din räckvidd på djupet kan du lära dig vilka budskap och vilken förpackning som är effektiv i er kommunikation.

Tonläge

Folk pratar om ert företag, produkter och tjänster på nätet. De talar även om era konkurrenter och om marknaden och branschen ni är verksamma i. Frågan är hur de talar om er och vad de inte talar om. Hur är det generella tonläget och ännu viktigare, hur påverkas era affärer av det? Den typen av frågor måste du kunna svara på.

Andel av marknaden

Gör det mätbart, hur stor andel pratar om ert företag i förhållande till andra? Vilka åtgärder kan göra att flera pratar om just ert varumärke? Är det mätbart så är det möjligt att påverka. Det är inget fel att ha en magkänsla men allt som går att koka ner till siffror och grafer blir ett bra understöd till beslut.

Konkurrenter

När du följer konkurrenter och hur de uppfattas på nätet så gör det på samma sätt som om det var ditt eget företag. Titta bortom de ytliga parametrarna (som till exempel antal följare och ”likes”) och analysera istället på djupet i vilka sammanhang man pratar om konkurrenterna och hur tonläget är kring dem. Du kan lära dig massor och dra direkt affärsnytta av en gedigen omvärldsbevakning.

Nya möjligheter

Använd den insamlade informationen för att se om du kan komma på nya smarta sätt att jobba. Kanske är det läge för ett oväntat samarbete? Finns det en nisch som inte är intecknad på marknaden men som det snackas om bland kunder och potentiella kunder? Använd din fantasi och understöd den med insamlad och jämförbar data.

Mät framgång

Hur mäter du dina ansträngningar och hur presenterar du de på ett enkelt och begripligt sätt? Säkerställ att du och din chef har samma bild av vilka mål som gäller och vad ni kan få ut av det hela i affärsvärde. Har du ett bra mediebevakningsverktyg får du ”ammunition” i form av relevant data som gör att du kan presentera en elegant statistik och värdefulla insikter för ökad affärsnytta.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!