More
Hur kan omvärldsbevakning ge mig fler kunder i min butik?

Hur kan omvärldsbevakning ge mig fler kunder i min butik?

Omvärldsbevakning kan beskrivas som att man med hjälp av ett ett antal verktyg samlar in information som sedan analyseras för att slutligen ge konkret affärsnytta. Rätt använd kan omvärldsbevakning ge dig fler kunder till din butik, ökad omsättning och vinst. Omvärldsbevakning kan även bidra till att utveckla din verksamhet på sikt genom att du får koll på nya trender och inspireras av både kunder och konkurrenter.

Den digitala revolutionen har gjort det både enklare och svårare att använda sig av omvärldsbevakning. Det är lättare att komma åt informationen idag men den stora mängden information gör det svårare att analysera informationen och komma åt rätt typ av information. De senaste årens explosion av sociala medier har dessutom gjort informationsbilden ännu mer svåröverskådlig och spretig.

Rätt använd kan omvärldsbevakning ge dig verktyg att utarbeta strategier på sikt men även konkret operativt stöd för att öka antalet kunder i just din butik. Och det spelar ingen roll om du driver en liten butik på en mindre ort eller om du är ansvarig för en hel kedja av butiker.

Omvärldsbevakning kan tillexempel hjälpa dig att upptäcka nya trender inom den nisch av detaljhandeln du är verksam i, du kan bevaka konkurrenter och få koll på allt från prisbild till servicenivå.

För att få grepp om och kunna koka ner all den stora mängd information som finns tillgänglig på nätet gäller det att ha effektiva verktyg. Verktyget måste dessutom vara användarvänligt, man ska inte behöva vara expert för att snabbt förstå och kunna analysera den insamlade informationen. Just användarvänlighet har ända från dag ett varit en ledstjärna för Observify när vi utvecklat vår plattform. Vårt verktyg är lättbegripligt och du behöver inte vara expert för att förstå informationen och omsätta den till direkt affärsnytta.

Om du tänker satsa på omvärldsbevakning och känner dig tveksam hur du ska gå till väga är det fullt naturligt, du är inte ensam. Det är en utmaning att utforma och anpassa omvärldsbevakningen just efter dina behov och möjligheter.

En bra grund att stå på är att ha ett prisvärt och lättanvänt mediebevakningsverktyg. Med Observifys hjälp får du en plattform som kan samla in obegränsade mängder data och även analysera informationen på ett enkelt och överskådligt sätt. Med pedagogiskt utformade rapporter får du blixtsnabbt en bra överblick om vad som sägs om just din butik på nätet. Du får full koll på sociala medier som bloggar, Twitter, Youtube och Instagram men självfallet scannar vårt verktyg även av nyhetsmedier i över 190 länder och på över 40 olika språk.

Tack vare det obegränsade antalet nyckelord kan du på ett enkelt sätt se till att filtrera informationen innan den samlas in och på så sätt blir resultatet både överskådligt och lätt att analysera. Observifys plattform ser till att informationen som samlas in är relevant för just din butik och din verksamhet. Du kan självfallet skaffa dig detaljkoll på vad som sägs och skrivs om dina konkurrenter.

Målet med all omvärldsbevakning (Business Intelligence) är att den ska vara direkt användbar och ge affärsnytta. Målet måste vara att öka omsättningen och vinsten i din butik eller butikskedja samt utveckla din verksamhet på sikt. Informationssamhället vi lever i ställer ökade krav på alla aktörer, vi är alla verksamma på den globala marknaden, det spelar ingen roll om du har en liten butik på en mindre ort eller en stor verksamhet med tusentals anställda. Vi måste alla förhålla oss till vår omvärld – börja med att lyssna på den.

Här är några konkreta tips för hur du kan arbeta med omvärldsbevakning:

1. Arbeta systematiskt

Med hjälp av vår plattform vår du snabbt en överblick om vad som sägs om din butik, dina konkurrenter eller din bransch. Du blir snabbt varse nya trender inom ditt affärsområde. Det räcker att avsätta 15 till 30 minuter om dagen för att analysera resultaten av Observifys verktyg. Ett bra sätt att starta dagen är att gå igenom senaste dygnets flöde och ta del av analyserna som plattformen förser dig med.

2. Avgränsa informationen

Med hjälp av Observifys plattform ser du till att få den information som är intressant för just dig. Du följer med lätthet bloggar, nyhetssajter, twitter med mera som handlar om dig, din butik, dina konkurrenter eller din bransch. Vårt mediebevakningsverktyg filtrerar informationen åt dig så att du slipper leta bland en massa överskottsinformation.

3. Omsätt informationen till affärsnytta

Med hjälp av dina kunskaper kan du få direkt affärsnytta. Utgå från analyserna, insikterna och trenderna du tillägnat dig genom vårt verktyg och gör en actionplan med direkta åtgärder för att öka omsättningen i din butik eller din butikskedja. Var inte för ambitiös till en början, ta ett steg i taget och utöka graden av komplexitet efter hand.

4. Kommunicera med dina kunder och de som kan bli dina kunder

Du måste vara synlig på nätet idag. Med hjälp av Observifys plattform kan du kommunicera direkt med både nöjda och missnöjda kunder som twittrat eller bloggat om dig. Vårt verktyg ger dig möjlighet att svara de direkt från plattformen – på så sätt förlorar du inte värdefull tid.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!