More
Krishantering i sociala medier – del 1

Krishantering i sociala medier – del 1

Glöm den tredje statsmakten och granskande medier. Nu är det ”vanliga” människor med sociala medier som tagit över. Det gäller att vårda ditt varumärke och vara beredd på Twitter-stormar och bloggraseri. De senaste åren har makten förskjutits från professionella mediehus till ”vanliga” människor som bildar opinion på nätet. Speciellt Twitter har fått ett stort genomslag. Även om Twitter är ett jämförelsevis litet socialt media i jämförelse med t ex Facebook så har verktyget för mikrobloggar ett tungt inflytande.

”Gammelmedias” agenda sätts ofta efter ”Twitterstormar”. Twitter är i viss mån fortfarande ett elit-medium där många professionella debattörer, journalister och politiker håller till – det är en förklaring till Twitters stora inflytande. En annan anledning till att just Twitter blivit så stort är att det är lätt att följa personer man inte känner, till skillnad från Facebook.

Nedan följer några råd hur man som företag eller organisation kan krishantera i samband med sociala medier:

1. Ha en policy för sociala medier

2. Ha en plan för sociala medier

För att skydda sitt varumärke och verksamhet är det allt fler företag och organisationer som använder sig av speciella planer och strategier när det kommer till sociala medier. Det är viktigt att ha en policy rörande sociala medier, både hur man ska agera på aktioner utifrån men även vad som gäller för de anställda. Här är det en svår gränsdragning eftersom man inte kan göra inskränkningar i människors yttrandefrihet. Samtidigt är det så att i dagens transparenta samhälle representerar man i någon mån företaget man är anställd på dygnet runt.

3. Bevaka sociala medier

4. Agera snabbt

Ett bra mediebevakningsverktyg hjälper ditt företag att ha koll på varumärket dygnet runt. Med hjälp av Observifys plattform missar du inget om vad som sägs på nätet om ditt företag. Bloggar, webforum och sociala medier scannas av dygnet runt i över 190 länder och på över 40 olika språk. Med hjälp av Observifys plattform kan du enkelt följa flödet i realtid. För att häva en negativ spiral i sociala medier är det viktigt att man agerar snabbt. Genom Observifys verktyg får du inte bara koll på vad som sägs utan du har en direkt access från själva verktyget och kan svara direkt på inägg från bloggar och sociala medier. Just snabbhet är viktigt annars riskerar man att ett inlägg växer okontrollerat om det inte bemöts.

5. Inrätta en krisgrupp och strunta i ordinarie verksamheten

6. Öva

I händelse av en kris så är det viktigt att ha en speciell krisgrupp och organisation. Ett vanligt misstag många företag eller organisation gör i händelse av kris att man underskattar krisen. Man tar den inte på tillräckligt stort allvar utan fortsätter att prioritera den ordinarie verksamheten. Ta krisen på allvar direkt och använd krisorganisationen. Om det krävs tveka inte att använda huvuddelen av företaget till att jobba med den uppkomna krisen. Den typen av projektorganisationer är vanligt hos medieföretag, vid större nyhetshändelser blir i princip hela redaktionen inblandad i nyhetsarbetet, vilket var tydligt på Expressen och Aftonbladet under både Elfte september och under Tsunami-katastrofen i Thailand 2004.

Se till att öva krisgruppen och andra delar i organisationen. Scenarioövningar och övningar av rutiner, hur ni ska kommunicera tillexempel, gör organisationen betydligt mer förberedd inför verkligheten.

Läs mer i artikeln Krishantering i sociala medier del 2.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!