More
Sociala medier  marknadsföring  konverteringsgraden  marknadsföring  kontaktkostnad  realtid  marknadsföringsstrategi

Marknadsför dig via sociala medier

Trenden är tydlig och tilltagande; den stora tillväxten inom marknadsföring sker inom sociala medier. I stort sett alla andra medietyper backar medan sociala medier som annonsforum ökar.

De sociala mediernas lättillgänglighet och våra vanor (och ovanor) att mer eller mindre ständigt befinna oss på sociala medier bidrar såklart till utvecklingen. En annan faktor som ligger bakom den nästintill explosionsartade utveckligen för sociala medier som annonsforum är kontexten som marknadsföringen verkar i.

Att vara på ett socialt medium kan i bästa fall upplevas som familjärt, du umgås i någon form med familj, vänner och bekanta även om umgänget sker digitalt. Den känslan bidrar till att vi blir mer mottagliga för reklam, jämför det med hur mottaglig du är att höra en fånig radioreklam när du irriterad sitter fast i en bilkö som vägrar röra på sig.

Sociala medier som marknadsföringsforum är med andra ord något som är väl värt att beakta. Ofta är kontaktkostnaden tämligen låg och konverteringsgraden kan bli bra, i vart fall oftast väldigt mätbar.

För att utröna i vilken form och i vilka sociala medier du ska ha någon form av marknadsföring gäller det att få svar på ett antal frågor:

1. Var är din publik?

Vänder sig din produkt eller tjänst till äldre personer är det sannolikt inte Snapchat som är din bästa kanal. Snarare Facebook som har kommit att få en äldre profil på sina användare, relativt sett jämfört med andra sociala medier.

2. Vilken bransch är du verksam i?

Jobbar du med väldigt visuella produkter som till exempel mode kan Instagram vara en lämplig kanal.

3. Vilka sociala medier är du omtalad på idag?

Med hjälp av Obserivfys mediebevakningsverktyg får du snabbt koll på var det redan idag pratas om ditt företag, produkt eller tjänst. Observifys plattform scannar av nätet i realtid i över 190 länder och på över 40 olika språk. Med hjälp av vår bevakning ser du direkt vilka kanaler där ditt företag omnämns mest. Du kan även på ett enkelt sätt följa flödet i realtid.

4. Vilken typ av innehåll ska du marknadsföra på sociala medier?

Genom att analysera flödet där ditt företag, produkt eller tjänst omnämns ser du inte bara i vilka sammanhang som ni omnämns utan ni får även en bra känsla för tonaliteten, hur uppfattas ditt utbud? Observifys analysteam för sociala medier kan ge dig fördjupade insikter och även arbeta fram en lämplig marknadsföringsstrategi för ditt företag, produkter eller tjänster.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!