More
nyckleordsannonsering  CPA  PPC  nyckelord  annonsering

Nyckelordsannonsering – enklare än du tror

Redan 1996 – en evighet sedan i internetvärlden – gjordes de första försöken med nyckleordsannonsering. Att annonsera med hjälp av nyckelord innebär i korthet att du betalar för att vissa angivna sökord ska länkas till din hemsida. Om någon söker på ordet ”boll” till exempel så ska en annons och länk för din ”boll”-försäljning komma upp i sökresultatet.

Det finns flera olika modeller för betalning för den här typen av annonsering. Om någon väl klickar på din länk så betalar du antingen för det (Pay Per Click, PPC), en annan modell är att man betalar för faktiskt genomförda affärer (Cost Per Action, CPA) ytterligare ett mått är ”kostnad per tusende” (som ser din annons) (Cost Per Mille, CPM).

Den största och mest välkända plattformen för nyckelordsannonsering är Google AdWords. Där kan din annons även kan hamna på sidor med relevant text för din produkt, säljer du bollar så kan din annons synas på en sida som handlar om till exempel fotboll. Det finns även alternativ där din nyckelordsannons hamnar som en hyperlänk i en text.

En stor fördel med nyckelordsannonsering är att man verkligen når en intresserad målgrupp, är det någon som är intresserad av ”bollar” så ökar chansen att de vill köpa en ”boll” av ditt företag att jämföra med annonser som går slår brett och blint.

Många blandar ihop nyckelordsannonsering med sökmotoroptimering vilket är en metod där det innehåll man skapat med hjälp av nyckelord och fraser hamnar högt upp i sökmotorer utan att man betalat för själva placeringen.

Det gäller dock att välja rätt ord och fraser även vid nyckelordsannonsering. Det är en balansgång mellan att välja allmängiltiga termer som lockar publik (som kanske inte är så intresserad) till mer relevanta ord som lockar de verkliga entusiasterna och specialintresserade.

Ett smidigt sätt att hitta nyckelord med bra och relevant träffbild är att gå ”bakvägen” via ett mediebevakningsverktyg. Genom att använda olika nyckelord som avgränsningar i olika bevakningar får du snabbt en känsla för vilka ord och termer som fungerar. Resultatet ger dig möjlighet att optimera vilka ord du ska använda i dina annonser.

Inlagd i:
Marknadsföring
Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!