More
Brexit  folkomröstning  Twitter  sociala medier  observify

Reaktioner på sociala medier efter Brexit

Det överraskande resultatet efter folkomröstningen i Storbritannien om landet ska vara kvar eller ej i EU gav genast svallvågor på sociala medier. Lämna-sidan vann tvärtemot vad både opinionsinstitut och vadslagningsfirmor trott och på sociala medier är det helt klart de som vill att landet ska stanna kvar i den europeiska gemenskapen som syns mest.

Att just ”stanna”-sidan syns mest i sociala medier och speciellt på mikrobloggen Twitter är inte helt överraskande. Dels förlorade de ju och som förlorare kan det upplevas som mer angeläget att återigen ge uttryck för sin ståndpunkt, dels är det en klassfråga där ”stanna”-sidan är en del av etablissemanget vilket i sin tur innebär att de är vana att nyttja sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet. Twitter betraktas i många avseenden som ett ”elit-media”.

Som alltid går det undan på nätet och valresultatet stod knappt klart förrän de första reaktionerna kom. Satirska hashtags blev snabbt populärt och man funderade vilka andra länder som skulle följa efter och hur de skulle kunna taggas:

”Grexit, Departugal, Italeave, Fruckoff, Czeckout, Outsria, Finish, Slovakout, Latervia, Byegium” var några av förslagen på nätet.

Många användare uppmärksammade också det faktum att lämna-sidans mest kände förespråkare Londons före detta borgmästare Boris Johnson och Donald Trump i vissa avseenden är lika varandra.

Olika modifierade, övermålade och korrigerade EU-flaggor var även de vanliga i Twitterflödet.

Den svenska Twitter-hash-tagen ”Uppesittarkväll” berör aktiefrågor och efter den brittiska folkomröstningen kom den att domineras av diskussioner på hur börserna reagerade efter valutgången.

Under måndagen när den svenska börsen öppnade efter midsommarfirande kom Twitterflödet till stor del att handla om de finansiella reaktionerna på valresultatet.

Fem dagar efter Brexit fortsatte debattens vågor gå höga på sociala medier. Observify har bevakat den svenska debatten och två klara linjer går att skönja. Vänsterdebattörer och Sverigedemokrater är mer positiva till resultatet i den brittiska folkomröstningen även om de inte omfamnar det fullständigt så menar de att EU behöver reformeras i grunden. Den andra linjen, som den stora majoriteten tillhör, menar att Brexit i det närmaste är att likna vid en katastrof. Framför allt är det oron för ekonomin som genomsyrar debatten.

En stor del av reaktionerna på Twitter sammanfattas bra av den tidigare svenske stats- och utrikesministern Carl Bildt som skriver:

”I would classify this as a nightmare.”

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!