More
Så hanterar du negativ kritik på nätet – och tjänar mer pengar

Så hanterar du negativ kritik på nätet – och tjänar mer pengar

De senaste åren har sociala medier formligen exploderat online. Från att ha varit en angelägenhet för entusiaster på olika webbforum eller specialbloggar är tillgången och användandet av sociala medier idag lättillgängligt och vanlig förekommande. Idag är det sannolikt mer ovanligt med personer som inte använder sig av eller tar del av sociala medier än personer som nyttjar sociala medier i någon form.

Facebook, Instagram, Twitter och andra verktyg har ökat tillgängligheten och bidragit till att tillväxten av marknadsföring och distribution av professionellt skapat innehåll ökar mest på sociala medier i jämförelse med andra medieformer.

Det stora utbudet av sociala medier och miljontals bloggar världen över bidrar till att det är svårt att överblicka och sortera all den information som ständigt publiceras, dygnet runt och överallt. Ett väl utvecklat mediebevakningsverktyg som Oberserviftys plattform kan ge dig koll på allt som skrivs om dig och din verksamhet. Det spelar ingen roll om du driver en mindre verksamhet på en minde ort eller om du är ansvarig för ett rikstäckande företag – med Observifys verktyg missar du inget som skrivs om just din verksamhet.

Förhoppningsvis blir din verksamhet och servicen och utbudet som ni tillhandahållet mest omskrivet i positiva ordalag. Men självfallet är det omöjligt att helt undvika negativa kommentarer och inlägg. Att man blir negativt omskriven behöver inte vara något dåligt i sig. Att någon har synpunkter på din verksamhet visar ju faktiskt att de bryr sig, att de har ett engagemang och förväntningar.

Grundinställningen bör vara att man bemöter negativa inlägg. Om det är uppenbart att det är ett ”nättroll” med en agenda att endast jävlas finns ingen egentlig anledning att bemöta personen ifråga; snarare bör man om möjligt vidta åtgärder att rent tekniskt blockera personen så att han eller hon inte kan göra mer skada.

Ett relevant, uppriktigt och (hyfsat) sansat negativt inlägg bör man absolut vinnlägga sig om att bemöta. Det är till och med så att om man som företagare tar till sig negativ kritik på rätt sätt så kan det utveckla verksamheten och i slutändan höja omsättning och vinst för din verksamhet. Det är egentligen inte konstigare än att vi alla har möjlighet att bli bättre av konstruktiv kritik.

Hur ska du gå till väga rent praktiskt för att bemöta kritiken? Grundläggande är att man på företaget har en policy kring bemötanden av inlägg på sociala medier. Vem ska svara? Inom vilken tidsrymd? Hur svarar vi? Den typen av relativt enkla frågor är bra om du och dina medarbetare har klart för sig, allt för att undvika missförstånd eller misstag eller att man helt enkelt missar att svara som en följd av att frågan faller mellan stolarna.

Efter att ha utarbetat en policy gäller det att ha en faktisk tillgång till inläggen ifråga. Observifys användarvänliga plattform ger dig full koll på flödet i realtid. Tack vare ett obegränsat antal nyckelord kan du lätt avgränsa sökningen så att den blir relevant och handlar om din verksamhet, dina produkter eller tjänster.

När du väl har koll på flödet och de inlägg som berör din verksamhet är det lätt att svara. Med hjälp av Observifys plattform har du möjlighet att svara direkt på inläggen som gjorts på sociala medier, forum eller bloggar.

Var tillmötesgående och saklig i ditt svar. Ibland kan kritik uppkomma av en brist på information, se då till att förse kritikerna med den information som han eller hon uppenbarligen saknar. Det är viktigt att ni svarar snabbt på uppkommen kritik eller frågor. Givet dagens snabba informationsflöden är det synnerligen viktigt att man ser till att vara snabbt – annars riskerar frågor att växa okontrollerat, det gäller att stoppa snöbollen innan den blir en lavin.

Var empatisk och ärlig i ditt svar. Den missnöjda kunden eller konsumenten har i nästan alla ärenden ett ärligt uppsåt med sitt inlägg, ta den känslan på allvar och behandla den med respekt.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!