More
sociala medier  marknadsföring  ROI  ROE

Så mäter du engagemang i sociala medier

Om du inte finns på sociala medier så finns du inte alls. Nja, riktigt så illa är det inte – ännu. Men givet utvecklingen på sociala medier så är vi snart där. De senaste åren har sociala medier formligen exploderat. Nästan alla människor interagerar i någon form på och med hjälp av sociala medier och nästan all tillväxt inom marknadsföring sker på sociala medier.

Därför är det absolut nödvändigt att ha närvaro på sociala medier om du vill att dina affärer och varumärke ska växa.

Vad är det värt?

När du väl är på det klara med att du vill att din verksamhet ska finnas på sociala medier är det dags att analysera och fundera igenom vad det är värt för dig. Vad kan det generera för intäkter på kort sikt? På lång sikt? Vad innebär det för varumärkets långsiktiga utveckling?

Det är inte helt lätt att på ett enkelt sätt översätta framgångar i sociala medier till reda intäkter. Man ska nog snarare betrakta närvaron på sociala medier som ett långsiktigt byggande av varumärket, engagemang och lojalitet hos kunder och potentiella kunder.

Hur mäter man?

Ett mått som ofta används inom sociala medier är ROE, Return of Engagemant. Det går att definiera mätbara parametrar för att avläsa vilket engagemang ett företags aktiviteter ger på sociala medier. Det kan till exempel handla om hur många kommentarer ett inlägg får, antal bilder som laddats upp, delningar med mera. Involveringsgrad är ett annat annat mått som används för att mäta engagemang.

Det finns de som hävdar att ett problem för många företag idag är vanan att mäta allt i pengar och att man bortser från en annan valuta – engagemang. Engagemang som bygger lojalitet kring ett varumärke blir en dag omsatt till pengar men rent konkret kan det vara svårt att omedelbart ”räkna” hem affären. Det här kan skapa både frustration och skepticism kring sociala medier och därför är det viktigt att man går in i sociala medier med ett öppet sinne kring den här typen av frågor.

Ett vanligt misstag är att man etablerar sig på sociala medier genom att tillexempel öppna Twitter-, Instagram- och Facebookkonton men sedan underlåter man att vara tillräckligt aktiv i de olika kanalerna. Det krävs engagemang och arbete (och resurser) för att lyckas i sociala medier. Konkurrensen om uppmärksamheten är stenhård och idogt och kreativt arbete är det som ger utdelning, man kan inte sköta det med ”vänsterhanden”.

Räckvidd och Return of Investement

Normalt brukar man räkna på ROI, Return of Investment, på marknadsföringsåtgärder, ROE är ett något ”mjukare” mått men kan ge en del svar som bidrar till att det går att estimera ROI.

Ett väldigt konkret mått är räckvidd. Det finns flera verktyg som läser av hur många som nåtts av ett inlägg på sociala medier.

Eventuell merförsäljning tack vare åtgärder på sociala medier går också att mäta tillexempel med hjälp av spårningskoder på länkar.

Även om sociala medier är lite svårt att få grepp om i jämförelse med mer traditionella marknadsföringsåtgärder så har medieformen även egenskaper som gör det lättare jämfört med traditionella kanaler. Målgruppsstyrning är tillexempel ofta enklare på sociala medier jämfört med i traditionella kanaler. Det går tillexempel att avgränsa olika gruppers surfbeteende med hjälp av teknisk identifikation.

Lyckas man väcka tillräckligt engagemang hos följarna kan de mycket väl transformeras till varumärkesambassadörer. En genomsnittlig varumärkesambassadör spenderar ofta mer pengar på varumärket de omhuldar och de kommunicerar i sin tur till andra personer. Beräkningar visar att en genomsnittlig ambassadör når minst 150 personer med sina inlägg.

Vad är målet?

Glöm inte bort att definiera vad ni vill uppnå på sociala medier. Är det dessutom hyfsat mätbart så blir det ännu bättre, men underskatta inte de icke mätbara faktorerna. Kvaliteten på kontakten med läsarna är ofta viktigare än kvantiteten. Hellre 100 hundra engagerade läsare än 10 000 förströdda besökare som snabbt surfar vidare.

Några uppenbara observationsvärden finns det självklart. Antal genererade klick är väldigt mätbart och lät att omvandla till mål. Leads kan sägas motsvara potentiella kunder eller samarbetspartners och de kan kvantifieras. En lead kan genera uppmärksamhet genom att tillexempel ha stor potential att retweeta.

När ni definierar målet glöm heller inte betrakta employer branding som en faktor. Idag är det inte ovanligt i många branscher att det är arbetstagaren som har den attraktivaste rollen och som i mångt och mycket kan diktera villkoren.

Det härligaste måttet av alla är så klart en ökad försäljning. Det finns många exempel på lyckade kampanjer i sociala medier som lett till ökad försäljning. Givet strukturen för sociala medier är det dock svårt att kvantifiera merförsäljning i exakta termer – målbilden kanske for formulera som en förhoppning snarare än något som absolut ska uppnås. Emellanåt blir man glatt överraskad om något blir viralt och får stor spridning på nätet. Det är dock väldigt svårt att förutse vad som ska få en stor spridning, ibland ter det sig snarast slumpmässigt vad som blir virala succéer eller ej.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!