More
sociala medier  följare  engagemang  negativ feedback  räckvidd  delningar  svarsfrekvens

Vad gör en social media manager?

Från något undanskymt för de med specialintressen till mediekanalen som dominerar fullständigt. Sociala medier blir allt viktigare, både som umgängesform och som plattform för annonsörer.

Allt fler företag och organisationer håller sig med personal som är speciellt dedikerad till att jobba med sociala medier. Utvecklingen är naturlig med tanke på den dominerande roll som sociala medier har fått som nyhetsförmedlare, annonsmedium och diskussionsforum.

Världen över beräknas 2 miljarder människor använda sig av sociala medier. I Sverige är det 5 % av befolkningen som använder Twitter medan drygt 45% använder sig av Facebook.

En social media manager på ett företag eller en organisation har flera ansvarsområden. Det finns flera sätt att mäta framgången med hjälp av olika nyckeltal (key performance indicator, KPI).

Här är några KPI:s som en social media manager bör ha i beaktande:

* Antalet följare och tillväxt

Antalet följare är ett precist mått och ger ofta en bra indikation över hur framgångsrik man är på sociala medier. Tillväxten av antalet följare är också en viktig indikator. Med hjälp av ett bra mediebevakningsverktyg skaffar du dig snabbt och enkelt koll.

* Profilen på följarna

Är det rätt personer som följer oss på sociala medier? Målgruppen ska stämma överens med den målgrupp man har för företagets produkter eller tjänster. Beroende på demografin hos de kunder man har kan sociala medier vara begränsande, även om allt fler äldre personer också använder sig av sociala medier (speciellt Facebook).

* Engagemanget hos följarna

Antal klick i all ära. Antalet besökare är ett trubbigt instrument. Kan man få folk att engagerar sig är det mer värt. Det går att mäta genom till exempel antalet kommentarer och delningar.

* Räckvidd för innehållet

Man brukar tala om två mått vad avser räckvidd. Dels dynamisk räckvidd som är det totala antalet personer som sett ett inlägg via betald distribution, dels betald räckvidd som är det totala antalet personer som sett inlägget som ett resultat av annonser.

* Engagemang efter innehåll

Beroende på vilket innehåll man publicerar blir engagemanget hos följarna olika stort. Det går alldeles utmärkt att testa sig fram. Innehållet kan vara allt från informativa blogginlägg till intervjuer och skämtsamma memes. Det är bara din fantasi som begränsar dig och eftersom allt är väldigt mätbart så kan det vara en smart idé att testa med olika slags karaktär på innehållet för att se vilket som lyfter mest.

* Svarsfrekvens och kvalitet

En viktig indikator är hur många som väljer att svara eller kommentera på olika inlägg. Generellt sett är det ju bra ju fler som svarar och engagerar sig men samtidigt gäller det att bedöma kvaliteten på de inkomna svaren.

* Negativa reaktioner

Att folk har olika åsikter och ger uttryck för dem behöver inte vara negativt, det kan tvärtom vara lärorikt och inspirerande. Men om det bara är en negativ feedback på innehållet som publiceras bör man nog fundera igenom val av ämnen och hur man presenterar dem.

En social media manager har självfallet en mängd andra faktorer att förhålla sig till men ovanstående resonemang kring KPI:er ger en grundläggande bild av det viktigaste som måste uppnås. Hur väl man lyckas i sin roll som social media manager går enkelt att kartlägga.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!