More
kundnöjdhet  lyssna online  konkurrensfördel

Vad vill dina kunder egentligen ha?

Att kunna förstå och förutse vad dina kunder egentligen vill ha kan ge dig en avgörande konkurrensfördel. Det finns flera olika sätt att ta reda på kundernas önskemål och den nya tekniken som tillexempel automatiserad mediebevakning kan bidra till att ge dig ett försprång och förbättra din varumärkesanalys.

Det finns både myter och sanningar kring kundnöjdhet. En del hävdar vikten av att man överlevererar för att få en riktigt nöjd och lojal kund. Medan andra hävdar att ”överleveransen” är ett dåligt resursutnyttjande som inte bidrar till att öka kundlojaliteten och kundnöjdheten i tillräckligt hög grad för att det ska motivera ansträngningen. Håll det enkelt och leverera endast det du ska, hävdar de förespråkarna.

Det finns också olika uppfattningar om hur mycket man ska involvera kundens önskemål i utveckligen av nya produkter och tjänster. Steve Jobs och Henry Ford är två kända exempel på företrädare som inte ville involvera kunden för mycket.

”OM jag frågat kunderna vad de ville ha hade de svarat snabbare hästar”, är ett klassiskt citat av Henry Ford och Steve Jobs menade att Apples kunder inte hade tillräcklig fantasi eller visioner för att förutse nya produkter och behov.

Deras förhållningssätt utesluter dock inte att man trots allt lyssnar till vad kunderna säger. Sedan är det en annan sak vad man gör med insikterna och kunskaperna.

Här är några tips på hur du kan ta reda på vad kunderna egentligen vill ha:

  1. Fråga direkt

Ring kunden och fråga om det är något de saknar. Fråga de personligen i samband med ett kundmöte eller träff. Se till att systematisera förfarandet så att alla i företaget som möter kunder frågar dem om deras upplevelse av varan eller tjänsten.

  1. Maila

Maila dina kunder och fråga hur ni kan utveckla er produkt eller tjänst. Ställ både slutna frågor med i förväg bestämda svar och öppna frågor där de själva får resonera och förklara vad de menar.

  1. Enkät

Se till att möjligheten finns till att kunderna fyller i en enkät med frågor. Enkäten kan även skickas ut med post och kanske i samband med att ett köp genomförs. Tänk på att bifoga ett frankerat svarskuvert så det blir enkelt att svara. En enkät kan med fördel även distribueras elektroniskt via er hemsida.

  1. Lyssna online

De allra ärligaste uppfattningarna får man oftast när man inte ställer frågan direkt. Lyssna på nätet bland diskussionsforum, bloggar och andra sajter. Med Observifys mediebevakningsverktyg missar du inget om ditt företag eller varumärke.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!