More
brand management  varumärken  sociala medier

Varumärkesutveckling – så lyckas du i sociala medier

Att vara brand manager innebär att du arbetar strategiskt och övergripande med att marknadsföra och utveckla ett företags olika varumärken. Det kan handla om handla om att ta fram nya produkter eller att förbättra redan befintliga produkter. Det kan handla om att utvidga varumärket med fler produkter eller förstärka varumärkets position.

En brand manager jobbar långsiktigt och är en viktig del av ett företag och dess olika varumärken. Målet är att skapa en stark identitet för företaget och dess produkter eller tjänster. En lyckad brand manager ser till att höja det upplevda värdet av en produkt eller tjänst hos en kund.

Det gängse är att en brand manager är delaktig i nästan alla delar, från ax till limpa. En brand manager behöver ha förmågan att hålla koll på många saker samtidigt.

Brand managern ansvarar bland annat för

Lönsamhet och tillväxt
Ansvara från idé till marknad inom specifika produktsegment
Projektleda produktutvecklings- och marknadsprojekt
Planera, driva och följa upp kampanjer och nylanseringar
Medverka i utvecklingen av marknadskommunikationsmaterial
Prissättning
Prognos och analys

Vidare ska brand managerna arbeta med den övergripande planeringen för att varumärket syns och finna lösningar och möjligheter för att bearbeta nya och befintliga marknadskanaler.

De senaste åren har betydelsen av sociala medier ökat avsevärt och som brand manager måste man förhålla sig till dem. För att få koll på varumärket i sociala medier är det värdefullt med ett kraftfullt verktyg som kan lyssna av sociala medier. Dessutom är det viktigt att verktyget får relevanta träffar, risken är annars att mängden information bli ohanterlig och att det inte går att dra några slutsatser av det.

En riktigt framgångsrik brand manager lyckas skapa ett känslomässigt band mellan produkten / varumärket och kunderna. Sociala medier är i många avseenden en effektivare kanal än mer traditionella medier då det finns goda möjligheter till interaktion med kunderna. Från Observifys verktyg kan man direktkommunicera med de som omnämner ditt varumärke.

Några konkreta tips för att lyckas som brand manager med hjälp av sociala medier

Lyssna på kunderna. Med hjälp av ett kraftfullt mediebevakningsverktyg får du veta vad kunderna och de potentiella kunderna egentligen tycker.

Analysera. Hitta nya trender och tonlägen. Vad säger man om ditt företag och produkt? Hur talar man om konkurrenterna?

Påverka. Direktkommunicera på bloggar, Twitter-feeder, Facebookgrupper med mera. Använd dig av ambassadörer och influencers.

Observify

Vill du prova Observify?

Registrera dig nu!