More

Om ”content is king” insåg tekniska museet att ”conversation is queen”

Med hjälp av Observify har tekniska museet:

Bevakat relevanta ämnen och fått användbara insikter för att bygga content på hemsidan

Kunnat jämföra populäritet hos olika utställningar i sociala medier och fått insikt kring vad kunderna uppskattar och vill se mer av i framtiden – både i form av content och kommande event

Effektiviserat sina bevakningar i sociala medier och sparat värdefull tid

För alla små genier

Miljontals nyfikna barn och vuxna har fascinerats av Tekniska museets utställningar. Här pågår det du inte trodde var möjligt – allt från att måla med ögonen till att styra med tankekraft. Med hjälp av utställningar och event utbildar Tekniska museet genier i alla storlekar om teknik från förr men även spännande teknik som utvecklas idag. De gör teknik och naturvetenskap lekfull och tillgänglig för alla.

På hemsidan informerar Tekniska museet sina besökare om aktuella utställningar och events. Nästa steg är att skapa relevant innehåll till sina besökare, men hur vet man vad målgruppen faktiskt gillar och vad får dem att vilja komma till museet och uppleva mer på plats?

Observifys rapport ger oss förutom möjligheten att förstärka relationen till vår målgrupp, även möjligheten att internt förmedla vikten av content marketing,vilket är guld värt.
Sebastian Flavet
Press, sociala medier- och projektansvarig @ Tekniska Museet