More

Offentlig sektor

Lystring medborgare!

Observify hjälper myndigheter med samhällskommunikation

Hur informerar vi allmänheten och får de att engagera sig?

Allt från att rädda liv till att lösa tvister och försvara gränsen. Myndigheterna håller vårt samhälle igång. Men vad kan vi göra för myndigheterna? Med Observifys verktyg kan du följa nyhetsutvecklingen, krishantera, ta hand om klagomål och utvärdera samhällsinsatser.

Observify ser till att du är i takt med tiden och lyssnar på medborgarnas behov.

Ta initiativ.

Om du har en klar bild av vad folk egentligen tycker så blir det enklare att anpassa verksamheten och vinna allmänhetens förtroende.

Med hjälp av Observify kan du tidigt upptäcka vad som engagerar medborgarna. Du ser tidigt trender och du slipper gissa hur folk uppfattar din samhällsservice.

Så skapar du affärsnytta av dina nyvunna kunskaper

Drift, Logistik & Administration

 • Hantera kritik och öka lojaliteten för ditt varumärke.
 • Jobba strategiskt i att utveckla ditt tjänsteutbud baserat på din nyvunna kunskap om marknaden.
 • Kom till insikt om utmaningar i din organisation.
 • Lös upp eventuella flaskhalsar i flödet för att distribuera snabbare.

Kommunikation, marknadsföring & PR

 • Var bättre förberedd när krisen är ett faktum.
 • Se direkt inverkan av evenemang och nyhetshändelser i realtid.
 • Fånga upp och utnyttja trender för att engagera medborgare.
 • Använd trender för att lättare identifiera din målgrupp.

Teamledare, Projektledare & HR

 • Stärk tilliten gentemot viktiga samhällsfunktioner.
 • Jämför utfallet av evenemang och andra initiativ.
 • Spara tid på att analysera.
 • Utvärdera interna processer och effektivisera arbetet.

Ledningsgrupp

 • Effektivisera utvärderingen av nya investeringar och dess potentiella inverkan.
 • Kom till insikt om vad som är egentliga huvudfrågan för ditt samhälle.
 • Se hur du mäter dig mot andra avdelningar/kommuner/initiativ.
 • Kom närmare och arbeta mer engagerat med ditt team.